2018 m. spalio 17 d., trečiadienis
separator
separator
separator
separator
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinis centras
Dokumentų paieška
Projekto rėmėjai
Europos sąjunga
Europos Pabėgėlių centras
Migracijos departamentas
Jūs esate čia: Pradinis /
Sveiki atvykę!

Migracijos departamento prie VRM Prieglobsčio reikalų skyriaus informacinio centro tikslas – teikti informaciją darbuotojams, nagrinėjantiems prieglobsčio prašytojų bylas, apie šių asmenų padėtį kilmės valstybėse, taip pat apie padėtį trečiose valstybėse, per kurias užsieniečiai atvyksta į Lietuvos Respubliką. Reikalinga informacija yra susijusi su pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių, saugumo, politine ir kt. padėtimi šalyje, iš kurios yra kilęs prieglobsčio Lietuvoje prašantis užsienietis. Informacija apie prieglobsčio prašytojų kilmės ir trečiąsias valstybes renkama, vertinama ir pateikiama pagal bendrąsias Europos Sąjungos informacijos apie kilmės šalis apdorojimo gaires (2008 m.), kurios reikalauja, kad informacija būtų aktuali, tiksli, objektyvi, patikima ir atitiktų išnašose nurodytus šaltinius.

Pažymos kaupiamos elektroninėje duomenų bazėje, kuria gali naudotis ne tik prieglobsčio bylas nagrinėjantys specialistai, bet ir kiti departamento darbuotojai, priimantys sprendimus dėl užsieniečių teisinės padėties, teismai, advokatai, Valstybės saugumo departamentas, nevyriausybinės organizacijos.

Mūsų draugai