2018 m. spalio 17 d., trečiadienis
separator
separator
separator
separator
Dokumentų paieška
Projekto rėmėjai
Europos sąjunga
Europos Pabėgėlių centras
Migracijos departamentas
Jūs esate čia: Pradinis / Prieglobstis
Atnaujinta: 2013-06-19 13:46:47
Dokumentų formų pavyzdžiai

Užsieniečio registracijos pažymėjimas -  dokumentas, patvirtinantis prieglobsčio prašytojo statusą arba tais atvejais, kai vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka prieglobsčio prašytojo asmens tapatybė yra nustatyta, - jo asmens tapatybę bei jo teisę naudotis laikinu teritoriniu prieglobsčiu Lietuvos Respublikoje. Užsieniečio registracijos pažymėjimas išduodamas užsieniečiams, kurie pateikė prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje ir kuriems suteiktas laikinas teritorinis prieglobstis Lietuvos Respublikoje. Užsieniečio registracijos pažymėjimas išduodamas per 48 val. prieglobsčio prašytojui nuo prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje pateikimo momento. Užsieniečio registracijos pažymėjimas išduodamas bet kokio amžiaus prieglobsčio prašytojui.

Leidimai laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje suteikia užsieniečiui teisę laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. Leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, kuriam suteikta papildoma apsauga, leidimas galioja vienerius metus. Taip pat leidimas laikinai gyventi išduodamas užsieniečiui, kuriam suteikta laikinoji apsauga, leidimas galioja laikinosios apsaugos suteikimo laikotarpiu. Leidimas nuolat gyventi išduodamas užsieniečiui, kuriam suteiktas pabėgėlio statusas ir galioja 5 metus. Leidimus laikinai ir nuolat gyventi išduoda ir keičia Lietuvos Respublikos policijos komisariatų migracijos tarnybos pagal užsieniečio gyvenamąją vietą.

Užsieniečio pasas išduodamas užsienio valstybės piliečiui, kuriam suteikta papildoma apsauga ir turinčiam laikiną leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, tačiau neturinčiam užsienio valstybės piliečio paso ar jį atitinkančio kelionės dokumento, bei dėl objektyvių priežasčių negalinčiam jo gauti iš savo kilmės valstybės kompetentingų įstaigų. Dokumentas suteikia teisę užsienio valstybės piliečiui išvykti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ir grįžti į Lietuvos Respubliką visą šio dokumento galiojimo laiką. Asmeniui iki 18 metų kelionės dokumentas išduodamas raštiškai sutikus vienam iš tėvų arba teisėtam atstovui. Už užsieniečio paso išdavimą ir pratęsimą imama valstybės rinkliava.

Pabėgėlio kelionės dokumentas. Pabėgėliui, kuris teisėtai yra gavęs leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jo prašymu gali būti išduotas kelionės dokumentas vykti į užsienį, jeigu nėra priežasčių, kliudančių šį dokumentą išduoti. Kelionės dokumentas suteikia teisę pabėgėliui keliauti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, jeigu nėra svarbių priežasčių, susijusių su valstybės saugumu ar viešosios tvarkos pažeidimais, ir grįžti į Lietuvos Respubliką visą šio dokumento galiojimo laiką. Pabėgėliui kelionės dokumentą išduoda ir galiojimo laiką pratęsia rajono (miesto) policijos komisariato migracijos tarnyba pagal asmens gyvenamąją vietą. Kelionės dokumentas išduodamas pabėgėliui neatsižvelgiant į jo amžių. Asmeniui iki 18 metų kelionės dokumentas išduodamas raštiškai sutikus vienam iš tėvų arba teisėtam atstovui. Už pabėgėlio kelionės dokumento išdavimą ir pratęsimą imama valstybės rinkliava.