2018 m. spalio 17 d., trečiadienis
separator
separator
separator
separator
Dokumentų paieška
Projekto rėmėjai
Europos sąjunga
Europos Pabėgėlių centras
Migracijos departamentas
Jūs esate čia: Pradinis / Prieglobstis
Atnaujinta: 2013-06-18 12:35:01
Pabėgėlio statuso pasibaigimo nuostatos

Ženevos konvencijos 1 str. C dalis
1 straipsnis. Termino “pabėgėlis” apibrėžimas
C. Ši Konvencija netaikoma asmeniui, atitinkančiam A skirsnio sąlygas, jeigu jis:
1) savanoriškai vėl pasinaudojo šalies, kurios pilietis jis yra, gynyba arba
2) netekęs pilietybės, tą pačią vėl savanoriškai įgijo, arba
3) įgijo naują pilietybę ir naudojasi tos šalies, kurios pilietis jis dabar yra, gynyba, arba
4) savanoriškai vėl įsikūrė šalyje, kurią buvo palikęs arba už kurios ribų jis buvo bijodamas būti persekiojamas, arba
5) daugiau nebegali atsisakyti naudotis šalies, kurios pilietis jis yra, gynyba, nes jau nėra aplinkybių, dėl kurių jis buvo pripažintas pabėgėliu.
šio punkto nuostatos netaikomos pabėgėliui, nurodytam šio straipsnio A skirsnio 1 punkte, jeigu jis turi pakankamai argumentų, susijusių su ankstesniu persekiojimu, atsisakyti naudotis šalies, kurios pilietis jis yra, gynyba;
6) kaip pilietybės neturintis asmuo gali grįžti į šalį, kurioje anksčiau buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, nes nebėra aplinkybių, dėl kurių jis buvo pripažintas pabėgėliu.
šio punkto nuostatos netaikomos pabėgėliui, nurodytam šio straipsnio A skirsnio 1 punkte, jeigu jis turi pakankamai argumentų, susijusių su ankstesniu persekiojimu, atsisakyti grįžti į šalį, kurioje anksčiau buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta.

Suteiktas pabėgėlio statusas gali būti panaikintas tik nustačius, kad yra viena iš 1951m. Ženevos konvencijoje numatytų taip vadinamųjų pasibaigimo nuostatų. Pagal šiuos nuostatus nustatomi asmenys, kuriems nebereikia tarptautinės apsaugos. Šie nuostatai numatyti konvencijos 1 C straipsnyje. Pagal šį straipsnį suteiktas pabėgėlio statusas gali būti panaikintas, jeigu pabėgėlis:
1. savanoriškai vėl pasinaudojo šalies, kurios pilietis jis yra, gynyba;
2. netekęs savo pilietybės, ją vėl savanoriškai įgijo;
3. įgijo naują pilietybę ir naudojasi tos šalies, kurios pilietis dabar yra, apsauga;
4. savanoriškai vėl įsikūrė šalyje, kurią buvo palikęs arba už kurios ribų jis bijojo būti persekiojamas;
5. daugiau nebegali atsisakyti naudotis šalies, kurios pilietis jis yra, gynyba, nes jau nėra aplinkybių, dėl kurių jis buvo pripažintas pabėgėliu;
6. kaip pilietybės neturintis asmuo gali grįžti į šalį, kurioje anksčiau buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, nes nebėra aplinkybių, dėl kurių jis buvo pripažintas pabėgėliu.

»  Savanoriškas pakartotinis pasinaudojimas kilmės šalies ginyba

»  Savanoriškas prarastos pilietybės įgijimas

»  Naujos pilietybės įgijimas

»  Grįžimas į kilmės šalį

»  Aplinkybių pasikeitimas