2018 m. spalio 17 d., trečiadienis
separator
separator
separator
separator
Dokumentų paieška
Projekto rėmėjai
Europos sąjunga
Europos Pabėgėlių centras
Migracijos departamentas
Jūs esate čia: Pradinis / Prieglobstis
Atnaujinta: 2013-06-18 12:03:09
Taikymo nuostatos

Ženevos konvencijos 1 str. A dalis
1 straipsnis. Termino “pabėgėlis” apibrėžimas
A. Šioje Konvencijoje terminas “pabėgėlis” nusako asmenį, kuris:
1) buvo laikomas pabėgėliu pagal 1926 m. gegužės 12 d. ir 1928 m. birželio 30 d. susitarimus arba pagal 1933 m. spalio 28 d. ir 1938 m. vasario 10 d. konvencijas, 1939 m. rugsėjo 14 d. Protokolą arba Tarptautinės pabėgėlių reikalų organizacijos įstatus.
Nutarimai nesuteikti pabėgėlio statuso, Tarptautinės pabėgėlių reikalų organizacijos priimti jos veiklos metu, nekliudo pabėgėlių statusų suteikti asmenims, atitinkantiems šio straipsnio A skirsnio 2 punkto sąlygas;
2) dėl įvykių, buvusių iki 1951 m. sausio 1 d., arba dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamam dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar politinių įsitikinimų yra už šalies, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali arba bijo naudotis tos šalies gynyba; arba neturėdamas atitinkamos pilietybės ir būdamas už šalies, kurioje anksčiau buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų dėl tokių įvykių negali ar bijo į ją grįžti.
Jei asmuo turi kelių šalių pilietybę, terminas "šalis, kurios pilietis jis yra" reiškia bet kurią šalį, kurios pilietis jis yra, ir nelaikoma, kad ta šalis jo negins, jei be svarbios priežasties, susijusios su visiškai pagrįsta baime, jis nepasinaudoja vienos iš šalių, kurios pilietis jis yra, gynyba.

Taikymo nuostatomis pabėgėlių teisėje vadinami kriterijai, kuriems esant asmeniui turėtų būti suteiktas pabėgėlio statusas. Šias taikymo nuostatas įvardija Ženevos konvencijos 1 straipsnio A dalis. Pagal minėtą straipsnį, pabėgėlis – tai asmuo, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamam dėl rasės, religijos, pilietybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar politinių įsitikinimų yra už šalies, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali arba bijo naudotis tos šalies gynyba; arba neturėdamas atitinkamos pilietybės ir būdamas už šalies, kurioje anksčiau buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų dėl tokių įvykių negali ar bijo į ją grįžti.

Tokiu būdu, Ženevos konvencija išskiria šiuos taikymo nuostatų elementų:
o Buvimas už kilmės valstybės (valstybės, kurios piliečiu užsienietis yra, arba, jeigu jis neturi pilietybės – valstybės, kurioje buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta) ribų;
o Visiškai pagrįsta baimė būti persekiojamam;
o Baimė būti persekiojamam dėl tam tikrų nustatytų priežasčių, tai yra dėl:
 rasės;
 religijos;
 pilietybės;
 priklausymo tam tikrai socialinei grupei;
 politinių įsitikinimų;
o Negalėjimas ar baimė pasinaudoti kilmės valstybės gynyba.
Šioje dalyje (Pabėgėlio statusas: Taikymo nuostatos) pateikiamas visų minėtų taikymo nuostatų elementų komentaras.

»  Persekiojimas

»  Pagrįsta baimė

»  Persekiojimo pagrindai

»  Rasė

»  Religija

»  Tautybė

»  Socialinė grupė

»  Politiniai įsitikinimai

»  Buvimas už kilmės šalies ribų