Menu Close

Apie mus

Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio reikalų skyriaus Informacinio centro tikslas – teikti informaciją darbuotojams, nagrinėjantiems prieglobsčio Lietuvoje prašančių užsieniečių bylas, apie prieglobsčio prašytojų padėtį jų kilmės valstybėse, taip pat apie padėtį trečiosiose valstybėse, per kurias jie atvyksta į Lietuvos Respubliką prašyti prieglobsčio.

Informacija apie prieglobsčio prašytojų kilmės valstybes ir trečiąsias valstybes renkama ir vertinama pagal Bendrąsias Europos Sąjungos informacijos apie kilmės šalis apdorojimo gaires (2008 m.), kurios reikalauja, kad informacija būtų aktuali, tiksli, objektyvi ir patikima. Atsakydami į informacinius paklausimus apie politinę, saugumo, žmogaus teisių padėtį prieglobsčio prašytojų kilmės šalyse ar apibūdindami padėtį trečiosiose šalyse, Informacinio centro darbuotojai rašo pažymas ir ataskaitas. Jose pateikiama reikalinga informacija išnašose tiksliai nurodant naudotus informacijos šaltinius.

Pažymos kaupiamos elektroninėje duomenų bazėje, kuria gali naudotis ne tik prieglobsčio bylas nagrinėjantys Migracijos departamento prie VRM Prieglobsčio reikalų skyriaus darbuotojai, bet ir kiti departamento darbuotojai, priimantys sprendimus dėl užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje, teismai, advokatai, Valstybės saugumo departamentas ir nevyriausybinės organizacijos.

Informacija apie kilmės šalis rengiama naudojantis užsakytais tradicinės ir internetinės žiniasklaidos šaltiniais, taip pat Migracijos departamento bibliotekos sukauptais Europos Sąjungos dokumentais, šalies ir užsienio praktiniais leidiniais, moksliniais straipsniais apie kilmės šalis, prieglobstį, pabėgėlių teises ir migraciją.

Prieglobsčio reikalų skyriuje yra biblioteka. Joje sukaupta žinynų, žodynų, žemėlapių, atlasų, teminių ir specializuotų leidinių ne tik lietuvių, bet ir užsienio kalbomis. Jais naudojasi tiek Migracijos departamento darbuotojai, tiek aukštųjų mokyklų studentai ir kitų institucijų specialistai.