Menu Close

Gvinėja

Gvinėja

SVARBESNI FAKTAI

Valdymo forma: 1958 m. išsikovojusi nepriklausomybę nuo Prancūzijos, Gvinėja patyrė autoritarinio valdymo dešimtmečius. Šalis surengė pirmuosius laisvus ir nepriklausomus demokratinius prezidento rinkimus 2010, o parlamento – 2013 m. Išrinkto prezidento Alpha CONDE kabinetas yra pirmoji visiškai civilinė vyriausybė. Iki tol šalies prezidentas buvo Sekou TOURE, o 1984 m. į valdžią atėjo  Lansana CONTE po TOURE mirties įvykus kariniam perversmui. Visi generolo  CONTE organizuoti rinkimai buvo suklastoti. Jam mirus 2008 m. kapitonas Moussa Dadis CAMARA karinio perversmo metu užgrobė valdžią. Jo nenoras pasiduoti vidiniam ir tarptautiniam spaudimui atsistatydinti nulėmė politinę įtampą Gvinėjoje, kurios kulminacija buvo 2009 m. rugsėjo mėn., kai Prezidento gvardija nušovė 150 protestuotojų. Gruodžio mėn. CAMARA buvo sužeistas per pasikėsinimą į jo gyvybę ir ištremtas į  Burkina Faso. Generolo Sekouba KONATE vadovaujama laikinoji vyriausybė ėmė tiesti kelią į demokratiją.
Sostinė:  Konakris

Didžiausi miestai: Konakris, Nezekorė

Religija: musulmonai – 86 proc.. krikščionys – 8%, čiabuvių tikėjimai –  7%

Etninės grupės:  fulbiai – 40%, malinkiai -30%, Susu -20%, mažesnės etninės grupės – 10%

Kalbos: prancūzų (oficiali)
Pastaba: kiekviena etninė grupė turi savo kalbą

Parengta pagal: Central Intelligence Agency, the World Factbook. Prieiga per internetą: : <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gv.html>